Evaluatie Van Waterpompsystemen: Rekenblad

Date
Dec 2011
Als onderdeel van de technische samenwerking "Energiebesparing voor de Caraïbische Drinkwater en Afvalwaterbedrijven" heeft het "Sustainable Energy and Climate Change Initative (SECCI)" van de IDB een regionale methodologie ontwikkeld om de energie-efficiency en het onderhoud van drinkwaterbedrijven in de Latijns-Amerikaanse en Caraïbische landen te verbeteren. Deze methodologie, ontwikkeld door de consultancybureaus Econoler International en Alliance to Save Energy, richt zich in hoofdzaak op het electromechanische rendement van pompsystemen in het Caraïbische gebied. Dit spreadsheet is ingevuld met voorbeeldgegevens die moeten worden vervangen door de specifieke informatie van het pompsysteem dat de gebruiker wil analyseren.