Evaluatie Van Waterpompsystemen: Energie-efficiency Beoordelingshandleiding

Date
Dec 2011
Als onderdeel van de technische samenwerking "Energiebesparing voor de Caraïbische Drinkwater en Afvalwaterbedrijven" heeft het "Sustainable Energy and Climate Change Initative (SECCI)" van de IDB een regionale methodologie ontwikkeld om de energie-efficiency en het onderhoud van drinkwaterbedrijven in de Latijns-Amerikaanse en Caraïbische landen te verbeteren. Deze methodologie, ontwikkeld door de consultancybureaus Econoler International en Alliance to Save Energy, richt zich in hoofdzaak op het electromechanische rendement van pompsystemen in het Caraïbische gebied. Dit is de energie-efficiency beoordelingshandleiding. Een rekenblad, een rekenbladgids en een energie-efficiency handleiding zijn ook beschikbaar op de portal van IDB Publicaties: Portal: http://www.iadb.org/publications/ and the Water and Sanitation Initiative Portal: http://www.iadb.org/en/topics/water-sanitation/energy-efficiency-for-utilities,4492.html.