Ondersteuning van de ontwikken van NDC’s in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied

Accesible PDF image
Fecha
Oct 2020
In december 2019 werd Suriname het tweede land die de actualisering van zijn nationaal bepaalde bijdragen (Nationally Determined Contributions - NDC) heeft ingediend bij de Verenigde Naties met betrekking tot het raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC), de zg Paris Agreement. Ondanks het een land is met een negatief saldo van emissies als gevolg van zijn 93% bosbedekking, verhoogde Suriname zijn bijdrage door twee extra sectoren (landbouw en transport) op te nemen die 70% van de uitstoot van broeikasgassen van het land vertegenwoordigen. Bovendien herbevestigde Suriname zijn belofte om zijn bosbedekking te behouden en de integratie van hernieuwbare energiebronnen met 10% te verhogen in vergelijking met de eerste versie van de NDC. Het proces van het actualiseren van de NDC's in Suriname werd te allen tijde bijgestaan door het NDC Invest-platform van de IDB.